Bem-vindo(a) à Linha Podológica. Aqui poderá expor as suas questões e obter informações úteis sobre Podologia, a ciência da área da saúde humana responsável pela investigação, prevenção, diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde do pé e das suas repercussões no corpo humano.

Espero que este blog lhe seja útil!
Este blog foi feito a pensar na saúde e bem-estar dos seus pés. Espero que lhe seja útil! Compostos por 26 ossos, 33 articulações, 20 músculos e mais de 100 ligamentos, os pés são o alicerce de todo o corpo, e é deles que depende o equilíbrio do aparelho locomotor. A saúde e o bem estar dos nossos pés deve ser mais do que uma simples preocupação estética e requer os cuidados especializados de um Podologista.

Pesquisar

 

Artigos

Tags

todas as tags

Quinta-feira, 9 de Março de 2017

XXII Jornadas Científicas de Podologia

 

 

DIVENDRES 31 DE MARÇ / VIERNES 31 DE MARZO

Dia 31 de març de 2017

09.00 - 09.30 h Lliurament de documentació / Entrega de documentación

09.45 - 11.00 h Taula de debat / Mesa de debate

TEORIA DE ESTRÈS DE TEIXITS APLICAT A LA ORTOPODOLOGIA /

TEORIA DE ESTRÉS DE TEJIDOS APLICADO A LA ORTOPODOLOGÍA

Enfoc en el Tractament de Metatarsàlgies i Talàlgies /

Enfoque en el Tratamiento de Metatarsalgias y Talagias

Ponents / Ponentes: Dr. Angel Manuel Orejana García

Dr. Javier Pascual Huerta

Moderador / Moderador: Dr. Baldiri Prats Climent

11.00 - 11.30 h Inauguració XXIII Jornades Científiques de Podologia /

Inauguración XXIII Jornadas Científicas de Podología

Entrega premi Lleonard Escachs / Entrega premio Lleonard Escachs

11.30 - 12.00 h Visita exposició comercial / Visita exposición comercial

Coffee break

12.00 - 14.00 h Taula de debat / Mesa de debate

PATOMECÀNICA I TRACTAMENTS CONSERVADORS

Ponents / Ponentes: Dr. David Armstrong DPM. MD. PhD.

Dr. Alan Banks DPM. MD. PhD,

Biomecànica de primer radio /

Biomecánica de primer radio

Moderador / Moderador: Dr. Carles Verges Salas

14.00 - 16.00 h Dinar / Comida

16.00 - 18.00 h Taula de debat / Mesa de debate: CIRURGIA / CIRUGÍA

Ponents / Ponentes: Dr. Alan Banks DPM. MD. PhD,

Cirurgia de radis centrals / Cirugía de radios centrales

Dr. David Armstrong DPM. MD. PhD.,

Cirurgia en peu Diabètic / Cirugía en pie Diabético

Moderador / Moderador: DP. Lluis Castillo Sánchez

18.00 - 18.30 h Visita exposició comercial / Visita exposición comercial

DISSABTE 1 D’ABRIL / SÁBADO 1 DE ABRIL

17.30 - 18.15 h Taller de Biomecànica aplicada a l’esport /

Taller de Biomecánica aplicada al deporte

Patrocina Bioval- Canpeu

(Per rigorós ordre d’inscripció / por riguroso orden de inscripción)

18.15 - 19.00 h Taller Aplicacions del làser en podologia /

Taller Aplicaciones del láser en podología

Patrocina Inter Medic, Catalana de Podologia

(Per rigorós ordre d’inscripció / por riguroso orden de inscripción)

Dia 1 d’abril de 2017

09.00 - 10.00 h Conferències lliures / Conferencias libres

Efecte de les Hiperqueratosis en les pressions plantars

i el dolor en pacients de la 3a edat /

Efecto de las Hiperqueratosis en las presiones plantares

y el dolor en pacientes de la 3ª edat

Ponent / Ponente: GP. Caleb Araguas Garcia

Sarcoma fibroblastic mixoinflamatori /

Sarcoma fibroblástico mixoinflamatorio

Ponent / Ponente: DP. Daniel Mayral Esteban

Viabilitat de tractament del peu bot en països en desenvolupament /

Viabilidad del tratamiento del pie zambo en países en desarrollo

Ponent / Ponente: GP. Marta Vinyals Rodrígueza

Fascitis plantar: Tractament mitjançant electròlisi percutània terapèutica /

Fascitis plantar: Tratamiento mediante electrolisis percutánea terapéutica

Ponent / Ponente: GP. Alejandro Bayo

Moderador / Moderador: DP. Xavier Ortas Deunosajut

10.00 - 11.00 h Taula de debat / Mesa de debate: DERMATOLOGIA / DERMATOLOGÍA

Patrocina Laboratorios Isdin, Reig Jofre

Antimicòtics orals, qué, com i quan? /

Antimicóticos orales, ¿qué, cómo y cuándo?

Ponent / Ponente: Dr. Antonio Jesus Zalacain Vicuña

Dermatologia Podològica en Pediatria /

Dermatología Podológica en Pediatría

Ponent / Ponente: Dra. Maribel Iglesias Sancho

Moderador / Moderador: DP. Lluis Miquel Riu Gispert

11.00 - 11.30 h Visita cases Comercials / Visita casas Comerciales

11.30 - 12.15 h Anàlisis del calçat esportiu / Análisis del calzado deportivo

Patrocina Nike

Ponent / Ponente: Alvaro del Pozo

12.15 - 14.00 h Conferències lliures i Treballs Fi de Grau Promoció 2012-2016 /

Conferencias libres y trabajos de Fin de Grado Promoción 2012-2016

Integració del podòleg dins dels equips multidisciplinars d’atenció primària

a Catalunya: Estudi de les necessitats podològiques de la població /

Integración del podólogo dentro de los equipos multidisciplinares

de atención primaria en Cataluña: Estudio de las necesidades podológicas

de la población

Ponent / Ponente: GP. Elena Subero Tomás

Cirurgia del avant-peu supinat / Cirugía del ante-pie supina

Ponent / Ponente: DP. Jordi Mayral Esteban

Artròdesis metatars-falangica percutània en el hallux rígid sever.

Anàlisi de la tècnica i resultats /

Artrodesis metatarso-falángica percutánea en el hallux rígido severo.

Análisis de la técnica y resultados

Ponent / Ponente: DP. Bernat Cabestany Perich

Noves aportacions de la medicina biorreguladora a la podologia /

Nuevas aportaciones de la medicina biorreguladora a la podología

Ponent / Ponente: DP. Ignasi Beltrán Ruiz

Relació entre la posició del peu i paràmetres cinemàtics de la carrera /

Relación entre la posición del pie y parámetros cinemáticos de la carrera

Ponent / Ponente: GP. Óscar Hernandez Gervilla

Moderador / Moderador: DP. Manel Pérez Quirós

Treball fi de Grau UManresa. Eficàcia de la toxina botulínica tipus A com

a tractament de la hiperhidrosi plantar primària /

Trabajo fin de Grado UManresa. Eficacia de la toxina botulínica tipo A como

tratamiento de la hiperhidrosis plantar primaria

Ponent / Ponente: GP. Alba Camacho Pinsach

Treball fi de Grau UB. Tractament de la fascitis plantar: Anàlisis comparatiu

del us del làser front les infiltracions amb corticoides /

 

 

 

 


publicado por Dra. Joana Azevedo às 15:25

link do post | comentar | favorito

Novembro 2018

Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30


Ligações

blogs SAPO

subscrever feeds